free site builder

GeoAdriatic

Hrvatski portal prostornih
podataka o moru

Hrvatski portal prostornih podataka o moru - GeoAdriatic pruža usluge pretraživanja i pregleda prostornih podataka o moru i e-usluge iz područja nadležnosti 
Hrvatskog hidrografskog instituta (HHI)

Croatian Marine Data Geoportal

Geoportal prostornih podataka o
Jadranskom moru

Registar hidrografskih izmjera OPO

Registar hidrografskih izmjera
ovlaštenih pravnih osoba

Registar infrastrukture u Jadranskom moru
(u izradi)

Katalog karata

Katalog navigacijskih karata
Hrvatskog hidrografskog instituta

Adriatic Sea - Portal operativne oceanografije

Adriatic Sea - Portal operativne oceanografije

Navigacijski radiooglasi

Navigacijski radiooglasi

Oglas za pomorce

Oglas za pomorce (OZP)

Vijesti

5.12.2019.

Portal GeoAdriatic pušten u rad

Na Dan pomorstva 5.12.2019. pušten je u rad "Hrvatski portal podataka o moru - GeoAdriatic" koji će pružati usluge pretraživanja i pregleda podataka o moru i e-usluge iz područja nadležnosti Hrvatskog hidrografskog instituta (HHI).

20.2.2020.

Croatian Marine Data Geoportal i Registar hidrografskih izmjera ovlaštenih pravnih osoba

Na Geoportalu HHI-a dodane su nove funkcionalnosti i podaci (Registar hidrografskih izmjera ovlaštenih pravnih osoba, Morska područja Jadranskog mora, Obuhvati službenih elektroničkih navigacijskih karata),

Web aplikacija Registar hidrografskih izmjera ovlaštenih pravnih osoba je puštena u rad.

24.3.2020.

Objavljen Katalog navigacijskih karata HHI-a

Hrvatski hidrografski institut je 24.3.2020. na Portalu GeoAdriatic objavio WEB - GIS aplikaciju Katalog navigacijskih karata. Pristup istoj je omogućen na sljedećoj poveznici.

Podaci HHI-a u katalogu
Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP)

3

Meta podaci

1

Servisi

4

Web aplikacije

Adresa

Hrvatski hidrografski institut
Zrinsko - Frankopanska 161
HR-21000 Split 

Kontakt

Email: office@hhi.hr 
Telefon: 021 308 803 
Fax: 021 347 242