site builder

GeoAdriatic

Hrvatski portal prostornih
podataka o moru

Hrvatski portal prostornih podataka o moru - GeoAdriatic pruža usluge pretraživanja i pregleda prostornih podataka o moru i e-usluge iz područja nadležnosti 
Hrvatskog hidrografskog instituta (HHI)

Croatian Marine Data Geoportal

Geoportal prostornih podataka o
Jadranskom moru

Geoportal za pomorce i nautičare

Geoportal za pomorce i nautičare

Navigacijski radiooglasi - GIS

Navigacijski radiooglasi - GIS

Preglednik službenih hidrografskih izmjera

Preglednik službenih hidrografskih izmjera

Registar hidrografskih izmjera ovlaštenih pravnih osoba

Registar hidrografskih izmjera ovlaštenih pravnih osoba

Adriatic Sea - Portal operativne oceanografije

Adriatic Sea - Portal operativne oceanografije

Katalog navigacijskih karata Hrvatskog hidrografskog instituta

Katalog navigacijskih karata Hrvatskog hidrografskog instituta

Navigacijski radiooglasi - WEB

Navigacijski radiooglasi - WEB

Oglas za pomorce - WEB

Oglas za pomorce (OZP) - WEB

Registar infrastrukture

Registar infrastrukture u Jadranskom moru
(u izradi)

Vijesti

5.12.2019.

Portal GeoAdriatic pušten u rad

Na Dan pomorstva 5.12.2019. pušten je u rad "Hrvatski portal podataka o moru - GeoAdriatic" koji će pružati usluge pretraživanja i pregleda podataka o moru i e-usluge iz područja nadležnosti Hrvatskog hidrografskog instituta (HHI).

20.2.2020.

Croatian Marine Data Geoportal i Registar hidrografskih izmjera ovlaštenih pravnih osoba

Na Geoportalu HHI-a dodane su nove funkcionalnosti i podaci (Registar hidrografskih izmjera ovlaštenih pravnih osoba, Morska područja Jadranskog mora, Obuhvati službenih elektroničkih navigacijskih karata),

Web aplikacija Registar hidrografskih izmjera ovlaštenih pravnih osoba je puštena u rad.

24.3.2020.

Objavljen Katalog navigacijskih karata HHI-a

Hrvatski hidrografski institut je 24.3.2020. na Portalu GeoAdriatic objavio WEB - GIS aplikaciju Katalog navigacijskih karata. Pristup istoj je omogućen na sljedećoj poveznici.

28.5.2021.

Novi izvori i usluge HHI-a u katalogu NIPP-a

Hrvatski hidrografski institut (HHI) sudjeluje u razvoju Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP) i ostvarenju ciljeva Direktive INSPIRE (INfrastructure for SPatial Information) te nastoji osigurati interoperabilni način korištenja prostornih podataka.

HHI je objavio sljedeće metapodatke za izvore prostornih podataka i njihove servise, koji se mogu pregledati i dohvatiti na Geoportalu NIPP-a:

Male karte (Jadransko more – istočna obala)
Male karte (Jadransko more – istočna obala) – WMTS
Morska područja Jadranskog mora
Morska područja Jadranskog mora – WFS
Morska područja Jadranskog mora – ATOM INSPIRE
Morska područja Jadranskog mora – WFS INSPIRE
Morska područja Jadranskog mora – WMS INSPIRE
Katalog službenih elektroničkih navigacijskih karata (ENC)
Katalog službenih elektroničkih navigacijskih karata (ENC) – WFS
Katalog pomorskih karata HHI-a
Katalog pomorskih karata HHI-a – WFS
Lučke kapetanije i ispostave
Lučke kapetanije i ispostave – WFS
Službene elektroničke navigacijske karte (ENC)
Službene elektroničke navigacijske karte (ENC) – WMS.

Opise izvora te specifikacije i uvjete pristupa i korištenja možete pronaći na stranicama NIPP-a.

Poseban je segment NIPP-a infrastruktura prostornih podataka o moru (MIPP/MSDI), koja predstavlja razvojni okvir ili sustav za prikupljanje, dijeljenje i upravljanje razmjenom podataka i mrežnih usluga u skladu s propisima o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka. MIPP je posljedica potrebe za interoperabilnošću prostornih podataka i informacija između kopnenog, priobalnog i pomorskog okoliša.

Hrvatski MIPP povezan je s INSPIRE direktivom i inicijativom Međunarodne hidrografske organizacije (IHO). Stoga je HHI, kao nacionalni hidrografski ured, odgovorna institucija za uspostavljanje komponente infrastrukture prostornih podataka o moru i njezino uklapanje u NIPP.

6.12.2021.

Objavljena GIS aplikacija Navigacijski radiooglasi i Geoportal za pomorce i nautičare

Podaci HHI-a u katalogu
Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP)

15

Meta podaci

9

Servisi

7

Web aplikacije

Adresa

Hrvatski hidrografski institut
Zrinsko - Frankopanska 161
HR-21000 Split 

Kontakt

Email: office@hhi.hr 
Telefon: 021 308 803 
Fax: 021 347 242